+420 606 503 741
Most

Obchodní podmínky

Všechny objednávky a jednání jsou vyřizovány přímo přes majitele firmy Psapohlídáme

Majitelem firmy a provozovatelem webových stránek www.psapohlidame.cz a zpracovatelem osobních údajů zadaných na tomto webu je: Michal Podymák, SNP 366/34, 43 401 Most. Osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO: 87773325

Naše služby lze objednat přes náš poptávkový systém, nebo e-mailem info@psapohlidame.cz či telefonicky na čísle +420 606 503 741.

Objednáním našich služeb majitel psa souhlasí s aktuálním ceníkem a s našimi obchodními podmínkami.

Při hlídání a venčení je dodržován zákon na Ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.

Všichni naši zákazníci mohou být před zahájením spolupráce vyzváni k poskytnutí náhradního kontaktu ( například někoho z rodiny) v případě že se nebude možné spojit s majitelem psa.

 • Majitel je povinen nás před zahájením služby informovat o zdravotním stavu psa, o lecích které užívá, a jejich dávkování.
 • Majitel nás musí seznámit s povahou psa především ke vztahu k lidem a ostatním zvířatům. Dále také o nestandardním chování psa.
 • Dojde-li během naší služby k jakékoliv neočekávané, nepříjemné, nebezpečné či konfliktní situaci v důsledku zamlčení či nesdělení důležité skutečnosti, neneseme za její následky žádnou odpovědnost.
 • Majitel souhlasí s pořízením fotodokumentace nebo videa svého psa z hlídání či venčení a jejího dalšího použití pro potřeby firmy Psapohlídáme.
 • Majitel psa je povinen nám předložit před hlídáním očkovací průkaz s platným očkováním a předat krmivo, popřípadě léky. V případě nedostatku krmiva po dobu hlídání zajistíme náhradní krmivo a náklady vyúčtujeme majiteli při odevzdání psa.
 • Zavazujeme se zajistit psovi ubytování a nezbytnou péči s ohledem na jeho na zdravotní stav a jeho potřeby především ve venčení a krmení.
  Zavazujeme se zaslat SMS při každém vyzvednutí a odevzdání Vašeho psa zpět domu.
 • Pokud dojde k onemocnění či poranění psa během našich služeb jdou veškeré náklady za jeho majitelem a to i v případě akutní dopravy k veterinárnímu lékaři.
 • V případě onemocnění nebo poranění psa bude jeho majitel informován, kde bude povinen se rozhodnout jak dále postupovat. V případě nedostupnosti se zavazujeme držet postupy léčby předepsané veterinárním lékařem a o aktuálním zdravotním stavu psa bude majitel informován.
 • Za škody způsobené psem při jeho hlídání nebo venčení a za jeho ztrátu, úraz či dokonce úmrtí neneseme žádnou odpovědnost, byla-li z naší strany dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zásady, kterými se během služby řídíme, tj. nedošlo-li z naší strany k prokazatelnému zanedbání péče o svěřeného psa na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo majitele a jeho zvíře.
 • Při převzetí je majitel povinen psa zkontrolovat v případě nějakých nedostatků se obě strany zavazují sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky sepsány. Bez sepsání protokolu se bere to, že pes byl předán v pořádku jako při převzetí.
 • Majitel se zavazuje převzít psa včas v předem domluvený termín, v případě prodloužení služby nás musí o tomto faktu informovat a domluvit se na dalším postupu.
 • V případě hlídání u Vás doma je majitel psa povinen nám sdělit, jestli bude mít do bytu či domu přístup někdo jiný ( krom rodiny). Majitel psa je povinen zajistit krmení, případné léky a další nezbytné věci k hlídání a venčení psa. V případě nedostatku krmení po dobu hlídání zajistíme náhradní krmivo a náklady vyúčtujeme majiteli při předání psa. Majitel psa je také povinen nás informovat SMS nebo telefonicky, že pes, byt nebo dům byl převzat v pořádku. Pokud tak neučiní bere se to, že pes, byt nebo dům byl ve stejném stavu jako při předání. V případě nějakých nedostatků se obě strany zavazují sepsat protokol, kde budou tyto nedostatky sepsány.
 • Štěňata nevenčíme v rizikových lokalitách ( na ulici, mezi ostatními psy ), dokud nejsou plně naočkována.
 • Hárající feny přijímáme pouze po předchozí domluvě s majitelem.

Vyhrazujeme si právo odmítnout psa který nemá očkovací průkaz a platné očkování, nese známky infekční nemoci, jeví stránky nezvladatelné agrese vůči lidem nebo psům nebo nemá základní sociální návyky.

Vyhrazujeme si právo na zrušení naší služby v případě, kdy zjistíme, že pes již někdy v minulosti vážně pokousal/zranil/usmrtil člověka nebo je jeho chování vůči našim pracovníkům agresivní a nepřátelské.

Zásady ochrany osobních údajů

Pro správné a efektivní fungování našich služeb musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Odesláním poptávkového formuláře souhlasí majitel psa se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES ( GDRP ). Souhlas uděluje na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a má právo na vymazání svých osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vyřízení objednávky.
 • Pro kompletní objednávku v rámci plnění smlouvy zpracováváme Vaše jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, objednanou službu a jeho cenu.
 • Pro přístup do Vašeho zákaznického profilu „můj mazlíček“.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po trvání služeb.

Zasílání psích novinek a novinek o našich službách

Abychom vás mohli informovat o aktuálních novinkách z psího světa a případné novinky o našich službách, zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře nebo při vyplnění smlouvy a který můžete kdykoli odvolat.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.5. 2022

+420 606 503 741